O sobie / About me

O mnie parę słów. Piotr Gogolin. Po czterdziestce. Ale czuję się dość dobrze. Pracuję w IT. Pierwsze jądro Linuksa kompilowałem w wersji 2.0.36 o ile pamiętam. Oprócz tego czasem biegam jakiś ultramaraton (nawet Gorce Ultra Trail 102K, ale ostatnio coś słabo). Działam w NGO (nie chcą mnie od kilku lat odwołać z liderowania w Stowarzyszeniu “Góra Jerzego”). Tyle. Aha, mam wspaniałą rodzinę. 🙂


A few words about me. Piotr Gogolin. In my forties. But I feel good enough. I work in IT. I compiled the first Linux kernel in version 2.0.36 as far as I remember. In addition, sometimes I run an ultramarathon (even Gorce Ultra Trail 102K, but recently something weak). I am also active in NGOs. They do not want to dismiss me from the management of the “Góra Jerzego” Association for several years. So much. Oh, I have a great family. 🙂